Browsing Tag

Tamil cinema movies in 2020

2020 தமிழ் சினிமா – சிறப்பு பார்வை

தமிழ் சினிமா கடந்த 100 வருடங்களில் சந்திக்காத சிக்கலை எதிர்கொண்டது இயற்கை உலக சமூகத்துக்கு வில்லனாக கொரானா உருவில் மனிதர்களின் அன்றாட இயக்கத்தை முடக்கிப் போட்டது விவசாயத்தை தவிர அனைத்து உற்பத்தி கேந்திரங்களையும் முடக்கிப் போட்டதில்…